Apichai Talk!

Welcome to THAILAND.

เมื่อวาน (วันที่ 25 เมษายน 2567) ข้าพเจ้าเพิ่งได้เริ่มลงมือทำ Blog ใหม่เกี่ยวกับประเทศไทย และยังจะพยายามจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติ ได้อ่าน Blog ที่ว่านี้ใช้โดเมนเมนที่ชื่อว่า thailand.gs ใช่ครับ แค่ชื่อก็ใช่แล้ว Thailand แน่นอน แต่เนื้อหา นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว ข้าพเจ้า คงนำ Soft Power ด้านงานศิลปะ และพุทธศิลป์ ใส่เข้าไปให้ฝรั่งได้เสพ ได้อ่านกันตามแบบฉบับของเรา และยังจะใช้เป็นท่าเรือ เพื่อเชื่อมต่อไปยัง BUY.th อีกด้วย

Welcome to THAILAND.

Most Popular

To Top