My books

แฉ ความลับจับงานแอนิเมชั่น FLASH CS4

หนังสือที่จะผ่าความลับการทำงานของ Flash CS4 ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นหลากหลายรูปแบบได้ด้วยวิธีที่ง่ายขึ้น โดยนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ ซึ่งเป็นความสามารถใหม่ของ Flash CS4 รวมทั้งแนะนำความรู้เรื่องสี การผสมสี การทำภาพเคลื่อนไหว การเพิ่มมุมมอง 3 มิติ การทำวิดีโอคลิป และอีกหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ ตั้งแต่เริ่มต้นคิด สู่การผลิตงานอย่างมืออาชีพ ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่าง ละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ทำความคุ้นเคยก่อนแฉความลับ
บทที่ 2 Flash Workflow : เรื่องลับที่ต้องขยาย
บทที่ 3 หนึ่งรูป ร้อยคำบอกเล่า
บทที่ 4 มนต์เสน่ห์แห่งสีสัน : ความลับที่ต้องรู้
บทที่ 5 ความลับของวัตถุ กับการควบคุม จัดเรียง และแก้ไข
บทที่ 6 ตัวอักษรกับความลับที่ปกปิด
บทที่ 7 ซิมโบล : ผู้กำความลับของ Flash
บทที่ 8 สร้างฝันให้มีชีวิต
บทที่ 9 เพิ่มมุมมองแบบ 3 มิติ
บทที่ 10 แทะกระดูก : ของเล่นใหม่ใน Adobe Flash
บทที่ 11 วิดีโอคลิป : ความลับที่ทุกคนอยากรู้
บทที่ 12 เสียง : อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้
บทที่ 13 แฉความจริง! ให้โลกรู้

แฉ ความลับจับงานแอนิเมชั่น FLASH CS4

Most Popular

To Top