Articles

ประโยชน์ของหนังสือ AR BOOK

คุณแม่ๆ หลายๆ ท่านมีคำถามเรื่องประโยชน์ของหนังสือ A Magic AR Book ว่ามีประโยชน์อย่างไร ซึ่งทางเราได้ลิสถึงข้อดีของหนังสือ A Magic AR Book ออกมาเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

ประโยชน์ของหนังสือ AR BOOK

1.ภาษา โดยทั่วๆ ไป หนังสือเปรียบเสมือนคลังภาษาสำหรับเด็ก เด็กทุกคนได้เรียนรู้ จดจำ จากการเรียนรู้ภาษาจากประสาทสัมผัสทางหู​ โดยการได้ยิน ประสาททางตา เมื่อได้เห็น คำแต่ละคำ ตัวอักษรแต่ละตัวอักษร นำมาต่อเรียงเป็นภาษา เด็กๆ ได้เรียนรู้และนำภาษาเหล่านี้ไปใช้สื่อสาร กับพ่อแม่ เพื่อน บุคคลรอบข้าง และภาษายังเป็นเครื่องมือให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวของเขามากยิ่งขึ้น

2.จินตนาการ หนังสือ A Magic AR Book เป็นหนังสือที่มีลูกเล่นกับเทคโนโลยีที่ได้สอดแทรกภาพ 3 มิติออกมา ทำให้เนื้อหาสนุกสนานยิ่งขึ้น เป็นผลให้เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการ และคิดตาม การได้ใช้งานบ่อยๆ จะช่วยกระตุ้นให้เด็กฝึกใช้จินตนาการ ควบคู่กับการจดจำภาษา

3.สัญลักษณ์ เหนังสือ A Magic AR Book หรือแม้กระทั่ง AR Card ที่เราได้ให้เด็กๆ ได้เล่น ได้อ่าน เด็กๆ จะจดจำบางสิ่งได้จากการเห็นบ่อยๆ เช่น เลขศูนย์มีลักษณะคล้ายไข่ เมื่อบอกเด็กว่าเลขศูนย์เหมือนไข่ เด็กๆ ก็จะนึกภาพไข่ก่อน จากนั้นก็เชื่อมโยงเป็นเลขศูนย์ ซึ่งเด็กๆ จะรู้จักการคิดแบบเชื่อมโยงไปในตัว

4.ความคิด เมื่อเปิดหนังสือ A Magic AR Book พร้อมกับ Application สมองของเด็กจะถูกกระตุ้นให้คิดและเรียนรู้ทันที ซึ่งจริงๆ แล้วสมองของเด็กนั้นเรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้ว ยิ่งเราอ่าน เราเล่นกับเขา เด็กจะฟัง คิดและจินตนาการตามไปพร้อมๆกัน

5.สมาธิ เด็กเมื่อได้เห็นหนังสือ A Magic AR Book ก็ทำให้ เด็กจะได้รับการดึงดูดให้มาสนใจ และเป็นหนังสือที่มีการเคลื่อนไหว สมองของเขาก็จะคิดและจินตนาการ การฝึกแบบนี้บ่อยๆ เขาจะมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องที่เขาสนใจ ถือเป็นการฝึกสมาธิไปด้วย

เป็นไงบ้างครับ สำหรับคุณประโยชน์ของหนังสือ A Magic AR Book

ประโยชน์ของหนังสือ AR BOOK

Most Popular

To Top