Apichai Talk!

ถูกสัมภาษณ์ในรายการของ MCOT DOT NET

วันที่ 3 มิถุนายน 2556 : กับรายการ MCOT Dot Net
ช่อง9 อสมท.ในหัวข้อ AR ซ้อนทับโลกดิจิทัลไปกับโลกจริง

ในรายการได้นำหนังสือ Himmapan AR Book และ Solar System AR Book ไปโชว์ในรายการด้วย

ถูกสัมภาษณ์ในรายการของ MCOT DOT NET

Most Popular

To Top