Apichai Talk!

หุ่นเหล็กหมายเลข 28 (Tetsujin 28-go Monument) เมืองโกเบ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 ข้าพเจ้าและครอบครัวได้เดินทางมายังเมืองโกเบ สิ่งที่เห็นต่อหน้าหลังจากออกจากสถานีรถไฟ ราว 5 นาที เราก็ได้เห็นหุ่นเหล็กยักษ์ใหญ่ ยืนตระหง่าน หน้าห้างสรรพสินค้า และหุ่นเหล็กที่ว่านี้คือ หุ่นเหล็กหมายเลข 28 หรือ Tetsujin 28 นั่นเอง

เทตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28 (ญี่ปุ่น: 鉄人28号; โรมาจิ: Tetsujin 28 gō; อังกฤษ: Iron Man 28) เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นของมิตสึเทรุ โยโกยามา ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2501 จำนวน 21 เล่ม และนำมาสร้างเป็นอนิเมะขาวดำ จำนวน 83 ตอน ฉายในประเทศญี่ปุ่นระหว่าง พ.ศ. 2506 – 2508 และนำไปฉายในสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2509 โดยตัดมาเพียง 52 ตอน และเปลี่ยนชื่อเป็น Gigantor

ในปี พ.ศ. 2523-2524 มีการนำมาสร้างใหม่เป็นภาพยนตร์สี จำนวน 51 ตอน ฉายในญี่ปุ่นใช้ชื่อว่า Iron Man #28 (Tetsujin-nijūhachi-gō) ต่อมาได้นำไปฉายในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2536 ใช้ชื่อว่า The New Adventures of Gigantor

ในปี พ.ศ. 2535 มีการสร้างภาคต่อชื่อ Iron Man #28 FX (Tetsujin-nijūhachi-gō-Efu-Ekkusu) ฉายในญี่ปุ่น

ในปี พ.ศ. 2547 มีการสร้างภาพยนตร์สีที่ใช้คนแสดงผสมกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โดยอ้างอิงรูปแบบเดิมของต้นฉบับ พ.ศ. 2501 และภาพยนตร์การ์ตูนโทรทัศน์ ใช้ชื่อว่า Tetsujin-28 ออกฉายทั้งในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2548 (เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ชื่อดั้งเดิม ไม่ได้ใช้ชื่อ Gigantor) และมีภาคต่อ ฉายในญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2550 ใช้ชื่อว่า Tetsujin 28-go: Hakuchuu no Zagetsu (Tetsujin 28-go: The Remaining Month) ภาพยนตร์ภาคต่อนี้ ยังไม่มีกำหนดฉายในประเทศอื่นนอกประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหุ่นเหล็กหมายเลข 28  ข้าพเจ้าได้ดูตั้งแต่เด็ก อายุประมาณ 7-8 ขวบ ตอนนี้อายุก็ล่วงไป 53 ปีหละ แต่ภาพ ความจดจำในอดีต ยังตราตรึงอยู่ในใน เมื่อเห็นภาพหุ่นเหล็กยักษ์ เทตสึจินที่มีความสูง 15.3 เมตร (ความสูงเมื่อยืนตัวตรง 18 เมตร) และมีน้ำหนักประมาณ 50 ตัน โดยมีการสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “KOBE TETSUJIN PROJECT” ซึ่งเป็นโปรเจ็คเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูถนนช้อปปิ้งในโกเบหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน (The Great Hanshin Earthquake) ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995

ปัจจุบันอนุสาวรีย์เทตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28 (Tetsujin 28-go Monument / 鉄人28号モニュメント) ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะวากามัตสึ (Wakamatsu Park) ในเขตนางาตะ (Nagata) ของเมืองโกเบ (Kobe) ในจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) ก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองโกเบ ที่นักท่องเที่ยว ต่างแวะมาทักทาย ไม่ขาดสาย

และข้าพเจ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเยี่ยมชม ทักทาย Tetsujin 28

หุ่นเหล็กหมายเลข 28 (Tetsujin 28-go Monument) เมืองโกเบ

Most Popular

To Top