My books

FLASH MX ฉบับ WORKSHOP

หนังสือ Flash MX ฉบับ Workshop ถือเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงมาก จัดพิมพ์เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๖ อัดแน่นด้วย Workshop ต่างๆ มากมาย ร่วมถึงการเขียน ActionScript เพื่อความคุม Flash

ในหนังสือจะกล่าวถึงการสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะของผู้อ่านที่เริ่มต้นสร้าง ซึ่งเนื้อหาแต่ละส่วนจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เราฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Macromedia Flash MX เพื่อพัฒนาและสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต และในส่วนท้ายๆ ยังได้สอดแทรกส่วนของการทำงานร่วมกับ Server-Side Script ที่สำคัญ เช่น ASP และ PHP เพื่อให้เห็นถึงความสามารถ ของ Flash ตลอดจนแนวคิดในการออกแบบเืพ่อสร้างเกมส์และสร้างเว็บไซต์อีกด้วย

เล่มนีมีแจก Source Code ในแผ่นซีดีด้วย

สารบัญ

ตอนแรก ว่าด้วยการทบทวนพื้นฐาน Flash โดยกล่าวถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อปูพื้นสำหรับมือใหม่ และทบทวนสำหรับคนที่เคยใช้ Flash มาแล้ว

ตอนที่สอง เป็นส่วนของ Workshop ที่อัดแน่นด้วย 31 Workshop ดังนี้

Workshop ที่ 1 การสร้างตัวอักษรให้ปรากฏอย่างช้าๆ

Workshop ที่ 2 การทำตัวอักษรระเบิด

Workshop ที่ 3 การสร้างตัวอักษรให้มีเงาวิ่งไปมาบนตัวอักษร

Workshop ที่ 4 การสร้างตัวอักษรให้เลื่อนไปในฉากหลังแล้วจางหาย

Workshop ที่ 5 การสร้างตัวอักษรให้ขยายใหญ่ขึ้นเมื่อนำเมาส์ไปวาง

Workshop ที่ 6 การสร้างให้วัตถุวิ่งรอบตัวอักษร

Workshop ที่ 7 ทำตัวอักษรแปลงร่างเป็นรูปภาพ

Workshop ที่ 8 การสร้าง Funny Button

Workshop ที่ 9 สร้างปุ่มให้มีคำอธิบาย

Workshop ที่ 10 สร้างปุ่มให้มีลูกบอลวิ่งรอบเมื่อนำเมาส์ไปวาง

Workshop ที่ 11 การสร้าง Dynamic Date ให้กับ Flash Movie

Workshop ที่ 12 การสร้างปุ่ม Spiral Text

Workshop ที่ 13 สร้างชิ้นงาน Flash ให้พื้นหลังโปร่งใสบนเว็บไซต์

Workshop ที่ 14 การสร้าง Pointer ไว้ใช้งาน

Workshop ที่ 15 สร้างลูกบอลวิงเข้าหา Pointer ของเมาส์

Workshop ที่ 16 การสร้าง Bubble Pointer

Workshop ที่ 17 การสร้าง Logo Pointer

Workshop ที่ 18 การสร้าง Focus Pointer แบบ Shooting Game

Workshop ที่ 19 การสร้าง preload แบบพื้นฐาน

Workshop ที่ 20 การสร้าง Animate Favorites Button

Workshop ที่ 21 สร้าง Screen Saver ง่ายๆ ด้วยตนเอง แบบที่ 1

Workshop ที่ 22 สร้าง Screen Saver ง่ายๆ ด้วยตนเอง แบบที่ 2

Workshop ที่ 23 การสร้าง Web Counter

Workshop ที่ 24 การสร้างบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card)

Workshop ที่ 25 การนำไฟล์เสียงมาใช้กับปุ่ม

Workshop ที่ 26 การเพิ่มเสียงให้กับ Movie

Workshop ที่ 27 การปรับแต่งเสียง

Workshop ที่ 28 การบีบอัดไฟล์เสียง

Workshop ที่ 29 การสร้าง Shooting Game (Alien Hunting)

Workshop ที่ 30 ใช้ Flash Movie เป็นส่วนประกอบของเว็บเพจ

Workshop ที่ 31 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Flash ทั้งหมด

Most Popular

To Top