Headline

Travels

Articles

on Media

68
Events

แผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ถวายงานในการพัฒนาระบบ Augmented Reality ของแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยดร.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ เป็นผู้ชักชวนเข้าไปเป็นอนุกรรมการ ในการจัดทำแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นพระมหามงคลชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัว โดยข้าพระเจ้าได้นำระบบ AR Platform ที่ชื่อ ARZIO เข้ามาจัดการพัฒนาให้ใช้งานตามวันเวลาที่กำหนดไว้ โดยด้านหน้าจะเป็นการแสดงอัลบัมภาพ และ เสียงขับเสภา ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระเมรุมาศ 3มิติ...

Technology

Believe

My Books

More Posts
To Top