Events

บันทึกรายการของ สสวท. เรื่อง VIRTUAL REALITY (VR)

วันที่ 24 กรกฏาคม. 2558  ได้ไปร่วมบันทึกเทปวิดิทัศน์ เพื่อการศึกษา
เรื่อง Virtual Reality (VR)
ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ขอขอบคุณ พี่ Kajorn Bhirakit , พี่ปู Panchalak Bhirakit
และทีมงานทุกๆ ท่าน ครับ

Update 11 Nov 2023 : ถ้านับย้อนเวลากลับไปช่วงปี 2558 เรื่อง VR เป็นเรื่องใหม่ ที่หลายคน (ทั่วไป) ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไรนัก ข้าพเจ้า ได้พัฒนางานเพื่อการศึกษา โดยใช้ VR (Virtual Reality) เป็นช่องทางนำเสนอ ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในหลายกิจกรรมในช่วงเวลานั้น เช่น งานไดโนเสาร์แห่งประเทศไทย @ขอนแก่น ข้าพเจ้าก็ได้นำ VR Dinosaurs ไปจัดแสดงให้ผู้คนที่สนใจ ซึ่งมีคนเข้าคิวรอใช้งาน และช่วงเวลานั้น ข้าพเจ้าใช้ Oculus DK2 เป็น VR Glass ในเวลานั้น

บันทึกรายการของ สสวท. เรื่อง VIRTUAL REALITY (VR)

Most Popular

To Top