Events

KRUT : MAHAYUT HIMMAPHAN

มีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในของภาพยนต์แอนิเมชั่นแห่งปีเรื่อง ครุฑ : มหายุทธิ์หิมพาน โดยเป็นส่วนในการทำ AR Application ในการจัดประชาสัมพันธ์ภาพยนต์และ เล่นกับ Poster และ แฮนบิล ของภาพยนต์

สัมผัสครุฑแบบใกล้ชิดด้วย Application KRUT : Mahayut Himmaphan ได้แล้ววันนี้!!ทั้งในระบบ Andorid และ iOS สามารถสแกนได้ในโปสเตอร์หลัก (เหมือนในภาพ) จะอยู่ที่โรงภาพยนตร์ รถเมล์ หรือที่ไหนก็สแกนได้หมด!! 

#ครุฑมหายุทธหิมพานต์ 19 กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์

KRUT : MAHAYUT HIMMAPHAN

Most Popular

To Top