Apichai Talk!

บุญสมมาบูชานาค

เมื่อวานวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 22 นาฬิกา ข้าพเจ้า ได้ออกไปชมโคมไฟ ประดับงาน “บุญสมมาบูชานาค” ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายนนี้ ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปี เพราะเป็นงานสุดยอดเทศกาลทางวัฒนธรรม! สีฐานเฟสติวัล 2566 ความสวยงามไม่ต้องพูดถึง มีทั้งกระทงบก โคมไฟ มหรสพ ไปจนถึงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบนวิถีสร้างสรรค์ คงรูปแบบเอกลักษณ์ “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” ชมทะเลธงพญานาค พื้นที่เสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรม คงแนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่”

ประกอบด้วยมิติด้านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม และมิติของการตระหนักรับผิดชอบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คำว่า “สมมา” นั้นเป็นภาษาอีสานตรงกับคำว่า ขมา มีความหมายถึงการขอให้ยกโทษ หรือการขอโทษเมื่อได้กระทำการใดที่ก่อให้เกิดการล่วงเกิน ซึ่งคติเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงนั้นมีทั้งการแสดงการขอขมาพระแม่คงคา และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ การบูชารอยพระพุทธบาท การบูชาพระอุปคุต ตามคติทางพุทธศาสนา

ข้าพเจ้า อายุก็มากแล้ว เลยออกมาชมความงามของโคมไฟ (เสียดายกระทงบก ทงมหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดไฟ) ก่อนวันงานจะเริ่มขึ้น  จึงได้เดินเก็บภาพบางส่วน โต้ลมหนาว ปลายเดือนพฤศจิกายน แม้จะยังไม่ใช่วันงาน และเวลาก็ดึกแล้ว แต่คนก็ยังมาเดินชมความงานไม่ขาดสาย

Most Popular

To Top