ART

เซียนแปะโรงสี โง้วกิมโคย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ช่วงบ่ายๆ แก่ๆ ได้มีประติมากร ที่ชื่อ ภัคพงษ์ ตรีเพชร พาผลงาน “เซียนแปะโรงสี”
มาจากบางกอก ถึงขอนแก่น เพื่อส่งให้ถึงมือ และองค์ที่ผมจองไว้เป็น AP เบอร์ ๒
จากที่เห็นภาพ จนได้รับองค์จริง บอกได้คำเดียวว่า งดงาม ไม่ต่างกันเลย

ชื่อผลงาน “เซียนแปะโรงสี”
วัสดุ บรอนซ์
ขนาดไม่รวมฐานหินอ่อน
สูง 48 ซ.ม. กว้าง 28 ซ.ม. ลึก 30 ซ.ม.
จำนวนสร้าง
Ap องค์สีขาว 5 องค์
Ed องค์สีน้ำตาล 15 องค์
ประติมากร ภัคพงษ์ ตรีเพชร
โรงหล่อ TMC Bronze Foundry
ถ่ายภาพ Mamulet Studio

เซียนแปะโรงสี โง้วกิมโคย

Most Popular

To Top